کاربر: میهمان
با پزشکان معرفی شده در این سایت تماس بگیرید و مشکلات خود را مطرح نمایید  

درمان سرطان دهان

پرتو درمانی سرطان دهان

در پرتو درمانی از انرژی تابشی برای ازبین بردن یاخته های سرطانی، جلوگیری از رشد یاخته های جدید و نیز برای کوچک کردن تومورها استفاده می شود.

دوزهای قوی تابشی به یاخته های سرطانی در محفظه دهان تابانده می شوند و این درحالیست که بافت ها و اندام های سالم از تابش به دور می مانند. در این معالجات با تمرکز مستقیم پرتوها بر روی تومور، خطر پدید آمدن عوارض جانبی متداول به حداقل می رسد، این عوارض عبارتند از زخم های دهان و آسیب درازمدت یا موقتی به غده های بزاقی یا چشایی.

دو نوع پرتو درمانی مقدماتی ارائه می شود:

پرتو درمانی با تابش بیرونی (EBRT): در این روش از بیرون بدن دوزهای قوی پرتوها به یاخته های سرطان دهان تابانده می شود که این کار با بهره گیری از دستگاه انجام می شود.

Brachytherapy (تابش داخلی): در این روش از تجهیزات نصب شده در نزدیک تومور و یا درون آن، دوزهای قوی یا ضعیف پرتوها به تومور تابانده می شود.

 

پرتو درمانی با تابش بیرونی برای سرطان دهان (EBRT)

در مراکز درمانی از پرتو درمانی های پیشرفته ای برای هدف گیری یاخته های سرطان دهان استفاده می شود که نسبت به سایر درمان ها، آسیب کم تری را به بافت های سالم می رساند.

در سرطان های کوچک، EBRT می تواند درمان مقدماتی باشد. در سرطان های بزرگ تر، از این روش به همراه جراحی، شیمی درمانی و یا درمان هدفمند استفاده می شود تا بتوان برنامه درمانی مناسبی را فراهم ساخت.

در مورد بیمارانی که جراحی می شوند، می توان EBRT را پس از جراحی و به صورت تکی و یا همراه با شیمی درمانی انجام داد. این درمان کمکی، برای از بین بردن یاخته های سرطانی که پس از جراحی باقی می مانند، استفاده می شود.

همچنین از EBRT برای کم کردن نشانه های سرطان دهان کمک می گیرند، مواردی از قبیل درد، خون ریزی، مشکل در بلع و مشکلاتی که از گسترش سرطان به استخوان بوجود می آید.

مزایای EBRT

در پرتو درمانی با تابش بیرونی از پرتوهای با انرژی بالا برای تومورها استفاده می شود که این کار با دستگاهی بنام شتاب دهنده خطی انجام می شود. این دستگاه امکان تابش از هر زاویه ای را می دهد و نیز شکل پرتوها را مطابق با شکل تومور درمی آورد.

پزشکان با استفاده از ابزارهای گوناگون تشخیصی و تصویربرداری، برای تعیین محل یاخته های سرطانی تلاش می کنند. فناوری بسیار پیشرفته EBRT پزشکان را قادر می سازد که با دقت بیشتری تومور را هدف بگیرند و دوز تابشی بالاتری را به آن بتابانند در عین حالی که آسیب کم تری به بافت سالم دهان و گلو می رسد.

همچنین فناوری EBRT امکان آن را می دهد که موقعیت تومور را پیش از هر درمان درنظر بگیرند و پیگیری کنند که آیا تومور در اثر درمان قبلی جابجا شده و یا تغییر شکل داده است یا نه. هر جلسه درمان با EBRT تنها چند دقیقه به درازا می کشد و زمانی نیز برای مقدمات کار صرف می شود. معالجات پنج روز در هفته و به مدت شش تا هشت هفته ادامه خواهد داشت.

چندین نوع EBRT سرطان دهان وجود دارد :

  • پرتو درمانی شتاب دار و hyperfractionated

  • پرتو درمانی با شدت تنظیم شده (IMRT)

براساس تست های تشخیصی تعیین خواهد شد که کدام درمان یا ترکیبی از درمان ها برای بیمار مناسب تر ا