کاربر: میهمان
با پزشکان معرفی شده در این سایت تماس بگیرید و مشکلات خود را مطرح نمایید  

درمان سرطان تخمدان

روش های جراحی سرطان تخمدان

جراحی سرطان تخمدان

نخستین گام هم برای تشخیص و هم درمان سرطان تخمدان، جراحی است. هدف از جراحی سرطان تخمدان، تعیین محل تومور و برداشتن مقدار هرچه بیشتر تومور می باشد و نیز دانستن میزان گستردگی سرطان در تخمدان ها و جاهای دیگر درون شکم.

درخلال جراحی سرطان تخمدان، نمونه هایی از بافت های محل برداشته می شود تا از بابت وجود سرطان تست شود که بتوان بر روی هر گونه جابجایی سرطان از مکان اصلی آن توجه کرد.

روش های جراحی سرطان تخمدان

درخلال جراحی، روش هایی انجام می شود که بستگی به مرحله سرطان تخمدان و نیز نگرانی های مربوط به بارداری دارد.

این روش را می توان به دو صورت انجام داد: درخلال شکافتن شکم، برش های کوچکی در شکم ایجاد می شود. تیم درمان بهترین شیوه را برمی گزیند که ممکنست دربرگیرنده موارد زیر باشد :

 • Salpingo-oophorectomy یک طرفه: برداشتن یکی از تخمدان ها و یکی از لوله های فالوپ با جراحی.

 • Salpingo-oophorectomy دو طرفه: برداشتن هردو تخمدان و هردو لوله فالوپ با جراحی.

 • بیرون آوردن کامل رحم: برداشتن رحم و دهانه رحم با جراحی.

 • Omentectomy: برداشتن بخشی از omentum یا همه آن با حراحی (omentum بافتی از چربی در درون شکم است).

 • برداشتن روده ها: برداشتن بخشی از روده کوچک یا بزرگ.

 • جراحی دیافراگم یا آپاندیس: برداشتن بخشی از این اعضاء یا همه آنها.

 • بیوپسی از غده لنفاوی: برداشتن همه یا بخشی از یک یا چند غده لنفاوی در شکم.

 • بیوپسی مایع از شکم: برداشتن نمونه مایع از شکم (در صورت وجود مایع) برای آزمایش. می توان یک لوله را نصب کرد تا مایع اضافی را تخلیه کند.

می توان جراحی سرطان تخمدان را با شیمی درمانی دنبال کرد. شیمی درمانی اغلب مستقیما بر روی حفره شکمی انجام می شود که بنام شیمی درمانی باعملکرد درونی می باشد. اگر قرار به انجام این نوع شیمی درمانی باشد، لوله ای ظریف به هنگام جراحی در شکم بیمار کار می گذارند. پس از التیام، شیمی درمانی آغاز خواهد شد.

توجه بر نگرانی های مربوط به باروری

اگر بیمار بخواهد توان باروری خود را حفظ کند، شاید بتوان فقط قسمتی از رحم را که از سرطان آسیب دیده است، برداشت. بیمارانی که سرطان آنها پیچیده تر باشد، شامل این روش نخواهند بود. در مراکز درمانی پیشرفته، روش هایی برای حفظ باوری مطرح می شود که منجمد ساختن تخمک های زن یکی از این روش هاست.

 

شیمی درمانی سرطان تخمدان

شیمی درمانی برای سرطان تخمدان

برای بسیاری از بیماران، شیمی درمانی بخش مهمی از معالجات است. در شیمی درمانی از داروهایی برای نابود کردن یاخته های سرطانی و تومورهای بدن استفاده می شود.

بسیاری از بیماران نخست شیمی درمانی می شوند. هنگامی که شیمی درمانی استاندارد کافی نباشد، از ترکیبات گوناگون داروهای شیمی درمانی استفاده می شود.

همچنین روش هایی برگزیده می شود تا دوزهای بالایی از شیمی درمانی به تومورها برسد و این درحالیست که آسیب رسیدن به سایر بخش های بدن را کم می کنند. برای معالجه سرطان تخمدان، معمولا شیمی درمانی به روش های زیر انجام می شود :

 • فقط از راه دهان

 • وریدی- از طریق یکی از سیاهرگ ها

 • مستقیما به شکم که با استفاده از یک لوله انجام می شود. این روش، شیمی درمانی با عملکرد درونی نام دارد.

برای بسیاری از بیماران، یک درگاهه نصب می شود تا بتوان داروهای شیمی درمانی را مستقیما به سیاهرگ ها یا محل تومور رسانید که این سبب می شود اختلالات مربوط به شیمی درمانی مداوم کم شود.

گزینه های شیمی درمانی در مورد عودت سرطان تخمدان

بسیاری از زنانی که سرطان تخمدان دارند، شیمی درمانی استاندارد در مورد آنها کارساز نیست. در مورد این زنان، برش مولکولی تومور انجام می شود تا به شناسایی داروهای موثرتر کمک کند که بتوان از ابتدا تمرکز بیشتری بر روی درمان انجام داد.

کمک به مدیریت عوارض جانبی سرطان تخمدان

برخی از معالجات کمکی درحین شیمی درمانی وجود دارند که به جلوگیری از عوارض جانبی کمک می کنند، عوارضی از قبیل تهوع، استفراغ و خستگی. درمانگرهای تغذیه درمانی، طب naturopathic و طب ذهنی- جسمی در این مورد همکاری می کنند.

 

برش مولکولی تومور سرطان تخمدان

بطور ویژه برای زنانی که سرطان تخمدان آنها عودت کرده است، برش مولکولی تومور انجام می شود تا پس از به نتیجه نرسیدن شیمی درمانی استاندارد، داروهای مناسب تر شیمی درمانی را بتوان برای بیمار پیدا کرد.

برش مولکولی تومور سرطان تخمدان به شناسایی داروهای شیمی درمانی که بهتر کار می کنند، کمک می کند. اگر بیمار دچار سرطان عود شده باشد، نمونه از بافت یا مایع را با جراحی برمی دارند. سپس نمونه را از بابت نشانگرهایی تست می کنند که بدانند کدام داروها موثرتر هستند. با این روش می توان از مسمومیت های ناخواسته پرهیز کرد و از همان آغاز، یاخته های سرطانی را با قدرت بیشتری هدف گیری کرد.

 

شیمی درمانی با عملکرد درونی برای سرطان تخمدان

شیمی درمانی با عملکرد درونی یکی دیگر از معالجات نوینی می باشد که در دسترس است. در این روش، داروهای شیمی درمانی مستقیما به حفره شکمی رسانده می شوند.

این نوع شیمی درمانی را برای هدف گیری مستقیم تخمدان ها و بخش های غیرطبیعی شکم بکار می برند که همراه با تمرکز بیشتر داروهای شیمی درمانی می باشد درحالی که مقدار دارویی که به سایر بخش های بدن می رسد را محدود می کند. این کمک می کند تا در دوره زمانی بیشتری، شیمی درمانی را بکار برد و مشکلات در مقیاس میکروسکوپی را با آن مداوا کرد.

درخلال درمان، داروهای شیمی درمانی از طریق یک لوله تزریق می شوند، لوله ای که درخلال جراحی نصب شده است. بیشتر زنان، شیمی درمانی وریدی را در همان زمان شیمی درمانی با عملکرد درونی دریافت می کنند. معمولا سرطان تخمدان در سه هفته و با انجام شش جلسه شیمی درمانی مداوا می شوند.

 

شیمی درمانی با عملکرد درونیHyperthermic برای سرطان تخمدان

شیمی درمانی با عملکرد درونی hyperthermic (HIPEC)، یک نوع درمان برای زنانی است که سرطان تخمدان آنها عود کرده است.

با HIPEC، دوز بالایی از شیمی درمانی مستقیما به یاخته های سرطانی رسانده می شود. این روش، عوارض جانبی کم تری از قبیل تهوع و استفراغ را به همراه دارد.

درحالی که شیمی درمانی به اندازه ای که برای تومورها کارآیی دارد، برای تخمدان ها کارا نیست، روش HIPEC ، شیمی درمانی را در تخمدان ها و شکم ایزوله می کند و از رسیدن داروها به سایر بخش های بدن جلوگیری می شود. ممکنست که گرم کردن داروها نیز جذب آن را توسط یاخته های تومور افزایش دهد.

برای HIPEC مربوط به سرطان تخمدان بدین گونه عمل می کنند:

 • در آغاز کار تا جایی که می شود بافت سرطانی تخمدان ها و دیگر بخش های شکم برداشته می شود.

 • سپس جراح میله هایی را در شکم قرار می دهد. دوزهای بالایی از محلول استریل محتوی داروهای شیمی درمانی از طریق شکم سیرکوله می شود و این کار تا دو ساعت به درازا می کشد.

 • از Hyperthermia برای گرم کردن محلول استفاده می شود و به کمک آن، دما و سرعت جریان را درخلال جراحی با دقت زیرنظر می گیرند.

هنگامی که شیمی درمانی با عملکرد درونی hyperthermic انجام می شود، محلول را از شکم تخلیه می کنند و شکاف را می بندند.

 

درمان هدفمند سرطان تخمدان

علاوه بر شیمی درمانی، از داروهای هدفمند گوناگونی برای درمان سرطان تخمدان استفاده می شود. در این روش، رشد و گسترش یاخته های سرطانی با جلوگیری از تقسیم شدن و یا با نابود کردن مستقیم این یاخته ها انجام می شود. برخلاف شیمی درمانی که همه یاخته ها را تحت تاثیر قرار می دهد، داروهای هدفمند، یاخته های سرطانی را از بین می برند ولی تاثیر کم تری بر روی بافت های سالم می گذارند و نیز عوارض جانبی کم می شود.

داروهای هدفمند مصرف شده در برخی از مراکز درمانی برای برخی از سرطان های تخمدان، Avastin® (bevacizumab) در ترکیب با Paraplatin® (carboplatin) استاندارد می باشد و نیز شیمی درمانی با Taxol® (paclitaxel) برای درمان سرطان تخمدان.

دارو درمانی سرطان تخمدان بصورت درون وریدی انجام می شود و پروتئینی را هدف می گیرد که رگ های خونی یاخته های تومور را تغذیه می کند. یکی از راههایی که یاخته های سرطانی رشد می کنند و گسترش می یابند، با ایجاد رگ های خونی جدید می باشد. بیمارانی که این مکانیسم سرطان را دارند، احتمال بیشتری دارد که به این درمان پاسخ دهند.

درمان دارویی هدفمند را می توان به تنهایی و یا به همراه دیگر معالجات بکار برد، معالجاتی از قبیل شیمی درمانی، جراحی و هورمون درمانی.

 

پرتو درمانی سرطان تخمدان

در مراکز درمان سرطان، برای برخی از بیماران از پرتو درمانی بهره می گیرند. چون بعضی از یاخته های سرطانی گرایش به این دارند که به همراه مایع در همه شکم جابجا شوند، پرتو درمانی معمولا برای همه منطقه شکم استفاده می شود که خود می تواند عوارض جانبی بالایی داشته باشد. در برخی از موارد از پرتو درمانی برای مداوای "نقطه تکی داغ" که در تصویربرداری دیده می شود، بهره می گیرند.

همچنین می توان از پرتو درمانی برای کاهش درد یا خون ریزی استفاده کرد و یا آن را پیش از جراحی و برای کوچک کردن تومورها بکار برد، تومورهایی که ممکنست روده بزرگ و یا دیگر اعضاء مجاور بدن را درگیر کند.

از شیمی درمانی با هدف گیری بالا برای نابود کردن یاخته های سرطانی استفاده می شود و به همراه آن از دیگر معالجات نوین مانند هورمون درمانی برای مبارزه با رشد و یا ایجاد یاخته های سرطانی جدید استفاده می شود.

 

پرتو درمانی Intraoperative سرطان تخمدان (IORT)

در برخی از مراکز درمانی پیشرفته، روش درمانی بسیار پیشرفته پرتو درمانی intraoperative (IORT) هم وجود دارد. IORT این امکان را به بیماران دارای سرطان تخمدان می دهد که درخلال جراحی، دوز تکی و نیرومندی از پرتوها را به محل تومور برسانند.

معمولا پرتو درمانی استاندارد، پنج روز در هفته است و در کل پنج تا شش هفته به درازا می کشد. با استفاده از IORT می توان دوز کوچک تری از پرتوها را در یک جلسه درمانی تکی ارائه داد درحالی که از آسیب رسیدن به بافت های سالم بیشتری جلوگیری می شود. این سبب کاهش عوارض جانبی و نیز کاهش زمان صرف شده در بیمارستان می شود.

این نوع درمان برای بیمارانی است که در مراحل اولیه بیماری هستند.

مزایای IORT

IORT یک گزینه درمانی است که مزایای بالقوه زیر را داراست:

 • بیشترین تاثیر به همراه کاهش امکان برگشت بیماری. IORT یک دوز متمرکز از تابش را بلافاصله پس از برداشتن تومور به محل تومور می رساند و به نابودی میکروسکوپی یاخته های سرطانی باقیمانده کمک می کند.

 • بافت ها و اندام های سالم را حفظ می کند. درخلال IORT یک دوز دقیق تابشی بکار برده می شود درحین آنکه بافت ها و ساختارهای سالم حفظ می شوند.

 • کوتاه شدن زمان درمان. IORT به بیماران کمک می کند تا زودتر معالجات را به پایان برسانند و به خانه برگردند، این کار با کاهش نیاز به معالجات اضافی انجام می شود. درمان IORT پنج دقیقه طول می کشد.

 • تقویت شیمی درمانی مرسوم. بیمارانی که باید پس از جراحی، پرتو درمانی دریافت کنند، می توانند تابش تقویتی را با پرتو درمانی intraoperative بگیرند.

 

هورمون درمانی سرطان تخمدان

دیگر گزینه درمانی سرطان تخمدان که در مراکز درمانی پیشرفته ارائه می شود، هورمون درمانی است که با محروم کردن یاخته های سرطانی از هورمون مورد نیاز برای رشد انجام می شود که استروژن را دربرمی گیرد. از هورمون درمانی سرطان تخمدان اغلب به همراه شیمی درمانی و دیگر معالجات استفاده می شود.

شیوه های نوینی در هورمون درمانی ارائه می شود و این با حمله به سرطان با ترکیبی از داروها در چندین جبهه انجام می شود. یک رژیم متداول هورمون درمانی برای بیماران سرطان تخمدان با استفاده از ترکیبی از tamoxifen و Arimidex انجام می شود تا میزان استروژن را در بدن کم کند. در برخی از موارد، هورمون درمانی را می توان برای افزایش میزان پروژسترون بکار برد که می تواند از رشد یاخته های سرطانی جلوگیری کند.

تغذیه درمانی سرطان تخمدان

متخصص تغذیه وضعیت تغذیه بیمار را از آغاز درمان سرطان تخمدان تا پایان آن درنظر می گیرد که اصلاحات مورد نیاز را در برنامه غذایی او انجام دهد تا عوارض جانبی را کم کند و از توقف درمان پیشگیری کند.

متخصص تغذیه یک ارزیابی دقیق از بیمار انجام می دهد تا میزان کالری و پروتئین هدف گذاری شده روزانه بیمار را تعیین کند. او سوابق پزشکی، وضعیت بیماری و طرح درمانی بیمار را بررسی می کند تا درحین مراقبت های پزشکی، خوراک های مقوی برای بیمار تجویز کند.

تغذیه درمانی برای مبارزه با عوارض جانبی سرطان تخمدان

جراحی یک درمان متداول برای سرطان تخمدان است و بیماران اغلب نیاز به کنترل قند خون پس از عمل جراحی دارند چون استرس می تواند قند خون را بالا ببرد. استروئیدها که اغلب برای کاهش عوارض جانبی شیمی درمانی مانند تهوع استفاده می شود، می توانند قند خون را افزایش دهند. تیم تغذیه درمانی درخلال درمان سرطان تخمدان، در کنترل میزان قند خون کمک می کند.

بیماران سرطان تخمدان که در زیر درمان های سخت قرار دارند و نمی توانند نیازهای غذایی خود را از راه دهان تامین کنند، گزینه های جایگزین برایشان فراهم می شود از قبیل تغذیه IV و لوله های غذا رسان.

 

مدیریت درد برای سرطان تخمدان

بسیاری از بیماران سرطانی دچار عوارض جانبی سرطان و درمان آن هستند، عوارضی از قبیل تهوع. مسئولین مدیریت درد با کمک ابزارهایی درد بیمار را ارزیابی می کنند، ابزارهایی از قبیل مقیاس مدیریت درد و روش های دنبال گیری نشانه های بیماری.

در مورد بیماران سرطان تخمدان، درد ناشی از دلایل گوناگونی است: عوارض جانبی جراحی یا شیمی درمانی و یا مشکلاتی مانند سردردها و دردهای معده که از پیش وجود داشته است. مسئول مدیریت درد، یک برنامه کنترل درد براساس تجویزاتی که بیمار در زمان گذشته و حال داشته است، تهیه می کند.

همچنین هرگونه عوارض جانبی که ممکنست معالجات سرطان تخمدان بر روی عملکرد جنسی بیمار داشته باشد، مورد توجه قرار می گیرند، عوارضی از قبیل خشکی واژن و یا کاهش میل جنسی در بیمار.

رویکرد تیمی برای درمان سرطان تخمدان

درخلال معالجات، مسئول مدیریت درد بطور مدام درد بیمار را ارزیابی خواهد کرد. در این زمینه از یک مقیاس مدیریت درد استفاده می شود که میزان درد بیمار را در خلال روز بیان می کند. برطبق این مقیاس، رژیم درمانی تصحیح می شود.

همچنین از بیمار خواسته می شود که تا جایی که می تواند، فعالیت های روزانه خود را بصورت طبیعی ادامه دهد. مسئول مدیریت درد تلاش خواهد کرد که تعادلی را بین کنترل درد و بهبود کیفی زندگی بیمار بوجود آورد.

مدیریت درد می تواند یک یا چند عامل از عوامل زیر را دربر بگیرد :

 • طب Naturopathic که از درمان های طبیعی برای مبارزه با درد و برای مدیریت عوارض جانبی استفاده می کند.

 • توانبخشی نقشی کلیدی در مدیریت درد سرطان دارد که این با بهره گیری از انواع گوناگون فیزیوتراپی و دیگر روش ها برای بهبود حرکتی و آزاد سازی endorphin ها انجام می شود. ماده اخیر، حاصل واکنش طبیعی سیستم ایمنی بدن دربرابر درد است.

 • تیم طب ذهنی- بدنی برای آموختن روش های ریلکسیشن برای کمک به مدیریت درد می باشد و نیز برای کاهش دلشوره و خستگی مربوط به درمان سرطان بکار می رود.

 

طب Naturopathic برای سرطان تخمدان

طب Naturopathic برای سرطان تخمدان

درخلال دیدار بیمار با مسئول naturopathic ، در باره پرونده پزشکی بیمار و عوارض جانبی که بیمار بدان دچار بوده است، گفتگو می شود، نوع و مرحله بیماری و نیز معالجات انجام شده پیشین و فعلی مدنظر قرار می گیرد.

او همچنین اهداف طب naturopathic را بشرح زیر توضیح می دهد :

 • پشتیبانی از سوخت و ساز و گوارش طبیعی برای تغذیه بهینه درخلال درمان

 • مدیریت هرگونه عوارض جانبی درمان سرطان از قبیل تهوع و خستگی

 • تقویت عملکرد ایمنی بدن

 • پشتیبانی از سلامت دراز مدت بیمار

آسان کردن عوارض جانبی

مسئول طب naturopathic اطلاعات فراگیری از همه درمان های سرطان دارد. درخلال درمان سرطان تخمدان، مسئول تغذیه راهکارهایی را برای عوارض جانبی پیش بینی شده معالجات بعدی پیشنهاد خواهد کرد.

عوارض جانبی متداول شیمی درمانی و جراحی و دیگر معالجات سرطان تخمدان می تواند شامل اینها باشد: مشکلات گوارشی، حالت به اصطلاح "گرگرفتن" و نیز خستگی. یک برنامه naturopathic ویژه بیمار تهیه خواهد شد که هدف از آن، کاهش عوارض جانبی مرتبط با معالجات می باشد.

 

طب ذهنی- جسمی برای سرطان تخمدان

طب ذهنی- جسمی درخلال درمان سرطان تخمدان و نیز پس از آن، از بیمار پشتیبانی می کند.

بسیاری از بیماران سرطان تخمدان، نگرانی های خاص خود را دارند. برخی از این نگرانی ها به افراد مورد علاقه بیمار مربوط می شود، کسانی که به این بیماری مرتبط می شوند. تاثیر این سرطان بر روی قدرت باروی و تمایلات جنسی، نگرانی های متداول مربوط به سرطان تخمدان می باشد :

 • بسیاری از زنان جوانی که سرطان تخمدان دارند، نگران این هستند که نتوانند پس از معالجات، بچه دار شوند.

 • برخی از زنان نگران تاثیرات درازمدت معالجات سرطان تخمدان بر روی فعالیت جنسی خود هستند.

در مراکز درمانی پیشرفته سرطان، درمانگرهای کارآزموده طب ذهنی- جسمی تلاش می کنند تا پاسخ های روشنی به پرسش های بیمار در این زمینه بدهند و نیز روش های جدیدی مانند منجمد کردن تخمک های زن پیش از معالجات را به او ارائه دهند.

گروه های مشاوره و پشتیبانی برای سرطان تخمدان

درمانگرهای طب ذهنی- جسمی، ارتباط نیرومندی را که بین ذهن، بدن و روح وجود دارد، بین بیماری و استرس وجود دارد و بین امید و سلامتی وجود دارد را می دانند. آنها با بیمار کار می کنند تا سلامت و سطح کیفی زندگی او را افزایش دهند.

خدمات طب ذهنی- جسمی که دردسترس بیمار و خانواده او قرار دارد، اینها هستند :

 • مشاوره های فردی، زوجی و خانوادگی- درمانگر طب ذهنی- جسمی، گزینه های موجود ازجمله گروه های پشتیبانی، مشاوره و خدمات درمانی فردی را به بیمار معرفی می کند.

 • تصویر سازی ذهنی- یک تکنیک ریلکسیشن است که به بیماران استفاده از تصاویر ذهنی مثبت را برای مدیریت استرس و اختلالات فیزیکی آموزش می دهد. تصویر سازی ذهنی را می توان برای کمک به بیمارانی که با درد، تهوع و دلشوره بسر می برند، بکار برد و نیز از آن برای پشتیبانی سیستم ایمنی بدن بهره گرفت.

 • آموزش تنفس عمیق- درمانگر طب ذهنی- جسمی با هر بیمار برای آموزش تنفس عمیق، ریلکسیشن و مدیریت استرس کار می کند.

 • خنده درمانی- جلسات خنده درمانی، مکان امنی را برای بیمارانی فراهم می سازد که می توانند بخندند. پژوهش ها نشان داده است که این نوع از طب ذهنی- جسمی می تواند استرس را کاهش دهد، درد را بهبود بخشد و فشار خون را متعادل کند.

 • انرژی درمانی- یک تمرین ملایم و دردسترس می باشد که از تکنیک های ویژه ای برای کمک به برگرداندن انرژی بدن و متعادل ساختن آن بهره می گیرد، توانایی بیمار را برای بهبود یافتن تقویت می کند، استرس را کم می کند و آرامش ذهنی را افزایش می دهد.

 • Qigong- این هنر مداوای مربوط به چین باستان از یک سری حرکت های نرم و روان بهره می گیرد تا ذهن و بدن را متمرکز کند. تصور می شود که Qigong به کاهش استرس کمک می کند، نیوری حیاتی ایجاد می کند و سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند. حرکت های نرم، گردش مایع لنفاوی را در بدن افزایش می دهد که این به ویژه برای بیمارانی که سرطان پیشرفته تخمدان دارند، مهم است و برای جلوگیری از تورم ساق پاها (lymphedema) لازمست.

درمانگرهای ذهنی- جسمی با تیم درمان همکاری نزدیکی می کنند و در تصمیم گیری ها به بیمار کمک می کنند. آنها همچنین می توانند بیمار را به مسئولین درمانی، گروه های پشتیبان و نیز خدمات مشاوره ای در خانه بیمار و پس از بازگشت او، پیوند دهند.

 

توانبخشی برای سرطان تخمدان

سرطان تخمدان و درمان آن می تواند بر روی عملکرد فیزیکی بیمار تاثیرگذار باشد. تیم توانبخشی به بیمار کمک می کند تا نیرو و پایداریش را تقویت کند، اعتماد به نفس خود را دوباره بدست آورد، استرس را کاهش دهد و انرژی مورد نیاز برای فعالیت های لازم درخلال درمان سرطان تخمدان را حفظ کند.

تیم توانبحشی ممکنست شامل فیزیوتراپیست ها و آسیب شناس های گفتاری باشد.

فیزیوتراپی

فیزیوتراپیست ها به عنوان بخشی از برنامه درمان سرطان تخمدان می توانند به طراحی برنامه ورزشی ویژه بیمار کمک کنند، برنامه ای که تمرینات رنج حرکتی را با ورزش های مقاومتی سبک ترکیب می کند تا خستگی بیمار را به حداقل برساند و عملکرد فیزیکی او را بهینه سازد.

همچنین فیزیوتراپی پس از جراحی نیز از بیمار پشتیبانی می کند تا بتوان از یک ریکاروی کارآ و ایمن در حین معالجات مداوم، مطمئن شد. فیزیوتراپیست ها بیمار را تشویق می کنند تا پس از جراحی، هرچه زودتر تحرک خود را بدست آورند.

آسیب شناسی گفتاری

بسیاری از بیماران دارای سرطان تخمدان که شیمی درمانی می گیرند، لازمست که از منافع آسیب شناسی گفتاری و زبانی بهره مند شوند. فیزیوتراپیست ها بر روی مشکلاتی از قبیل خشکی دهان، مشکل در بلع غذا، تغییر صدا و تغییرات شناختی که ناشی از شیمی درمانی می باشد، تمرکز می کنند.

ماساژ درمانی

درمانگرهای ماساژور می توانند به کاهش درد مربوط به سرطان کمک کنند.

طب سوزنی و Auriculotherapy

درمان توانبخشی بدون درد و غیر مخربی است که از تحریک لاله گوش استفده می کند که این می تواند در کاهش عوارض جانبی ناشی از معالجات کمک کند، عوارضی از قبیل درد، تهوع و یا کوفتگی.

 
کاربر:
رمز:
لینک ها:    
   
 

پیشگامان
پیشگام
کارت فینگر
پردازش تردد