کاربر: میهمان
با پزشکان معرفی شده در این سایت تماس بگیرید و مشکلات خود را مطرح نمایید  

از اینجا شروع می شود

سریعترین راه، تماس تلفنی با دکترهای معرفی شده در این وب سایت می باشد. ابتدا پوشه ای تهیه کرده و کلیه اطلاعات بیمار شامل عکس،ام آر آی، سی تی اسکن و آزمایشات قبلی در صورت وجود را جمع بندی نموده و نظر هر پزشک رانیز یادداشت نمایید، سپس تصمیم مناسب را اتخاذ فرمایید، البته فرصت را نباید به سادگی از دست داد

آیا وب سایت مهندسان سرطان ایران برای شما مناسب است؟

هنگام مواجه شدن با سرطان، یکی از مهمترین تصمیماتی که می باست اتخاذ کنید این است که کجا و چه پزشکی را برای درمان انتخاب نمایید. این وب سایت اطلاعات پزشکی شما را در مورد سرطان افزایش می دهد. بنابراین شما بهتر قادر خواهید بود که درمان مناسب را انتخاب نمایید، چرا که درصد زیادی از بیمارانی که دچار عود مجدد سرطان می شوند بدلیل معالجه اشتباه، دچار سختیهای بعضا غایر قابل تحمل می شوند.

بعضی پزشکان متاسفانه بدلیل تجربه کم و یا سایر دلایل مانند کمبود امکانات پزشکی ویا مالی عمل کاملی را انجام نمی دهند و با ترخیص مریض و قرار گرفتن مریض در شرایط مبهم، وی را در مخمصه قرار می دهند به نحوی که نه راه پس و نه راه پیش خواهند داشت و پزشک نیز پاسخگو نمی باشد، چرا که در پارهای از حالات در صورت معالجه صحیح نیز بدلایل نامعلوم، امکان عود مجدد سرطان وجود دارد. بنابراین اولین وظیفه هر بیمار و یا همراه بیمار انتخاب پزشک و محل درمان صحیح می باشد ولی نتیجه به خدا واگزار می شود، چرا که ما مخلوق او هستیم و تصمیم نهایی با اوست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
کاربر:
رمز:
لینک ها:    
   
 

پیشگامان
پیشگام
کارت فینگر
پردازش تردد